ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23, nyilvántartási szám: 2584597 a továbbiakban: Szolgáltató) és a Juhász László Egyéni Vállalkozás által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. A Szolgáltató adatai:
Székhely és levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200.
Üzlet, bemutatóterem, Ügyfélszolgálat és ügyintézés helyszíne: lásd 1.1 pont
Telefonszám: +36 / 76 550-504 ; +36 / 76 550-505
Telefax: +36 / 76 351-613
Képviselő: Juhász László
Adószám: 43649220-2-23
Nyilvántartási szám: 2584597
Bankszámlaszám: OTP BANK Nyrt. HU22-1173 2150 2074
E-mail: info@cukk.hu
Honlap: www.cukk.hu

1.1 Ügyfélszolgálat elérhetősége:


Ügyfélszolgálati iroda helye: 6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon: 7.00-14.00
Telefon: 06 / 76 550-504 ; 06 / 76 550-505
Telefax: 06 / 76 351-613
E-mail: info@cukk.hu
Honlap: www.cukk.hu

2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által fenntartott www.cukk.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett elektronikus áruházán keresztül (a továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra.
A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a 2013. évi V. törvény (PTK) és a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szabályozza. A rendelet elérhető a következő helyen: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
2.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus, telefonon, e-mailben, postai úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megőrzi.

3. Szerződés megkötéséhez szükséges adatok:


- személyes adatok:

 • E-mail cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Település
 • Irányítószám, Közterület és házszám
 • Telefonszám

- szállítási adatok:

 • Szállítási név/Cégnév
 • Település
 • Irányítószám
 • Közterület és házszám
 • Értesítési telefonszám (nem kötelező)

- számlázási adatok:

 • Név
 • Település
 • Irányítószám
 • Közterület és házszám
 • Adószám, ha a vásárló rendelkezik adószámmal.

4. A szerződés tárgya


4.1. A szerződés tárgyát a Webáruházban eladásra kínált termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékről a leírtakon túl további információra van szüksége az Ügyfélnek, elektronikus levélben, telefonon érdeklődhet a Szolgáltatónál.
4.2. A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.
4.3. Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.
4.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Webáruházban található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/Webáruházban való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Webáruházban feltüntetett ártól. Amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél ezen hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

5. A vásárlás/megrendelés


5.1. A vásárlást a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon lehet kezdeményezni. Ekkor a Weboldalon láthatóvá válik a termék ára (4.3), valamint a vásárlás mennyisége is beállíthatóvá válik. A vásárlás az elektronikus szolgáltatás során a „Kosárba” gomb megnyomásának hatására a virtuális kosárba helyezéssel történik.
5.2. A megrendelés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelés” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Szolgáltató minden esetben e-mailt küld „Megrendelés nyugta” tárggyal a rendelésről, amely tartalmazza a fizetendő összeget (adóval növelt), a szállítási költséget, az esetleges kedvezmények figyelembevételével, valamint tájékoztatást ad a várható szállítás napjáról. Szolgáltató „Rendelés visszagazolás” e-mailt a várható teljesítés időpontjának figyelembevételével legkésőbb a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül köteles megtenni. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.
5.3. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6. Fizetési feltételek


6.1. A Szolgáltató a következő fizetési módokat biztosítja a rendelést leadó Ügyfélnek:
• utánvétel: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;
• banki átutalás: a Szolgáltató által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott összeget kell előre, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt, átutalni a Szolgáltató bankszámlájára (jelen ÁSZF 1. pont).
• személyesen a bemutatóteremben (jelen ÁSZF 1.pont). A fizetési módot az Ügyfélnek kell jeleznie a rendelés folyamán.
6.2. A vásárlásról szóló számlát a Szolgáltató minden esetben a megrendelt termékekkel együtt küldi meg az Ügyfélnek. Amennyiben egyszerre több csomag kerül kiszállításra ugyanazon megrendelés keretében, a Szolgáltató egyértelműen jelzi, hogy a számla melyik csomagban található.

7. Szállítási feltételek


7.1. A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított maximum 10 munkanap.
7.2. Több rendelés leadása esetén lehetőség van azon rendelések egy szállításba történő összevonására, amelyek kiszállítása még nem kezdődött meg. A rendelések összevonását az Ügyfél elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól, az érintett rendelések azonosítószámát megjelölve. A rendelések azonosítószámát
a Szolgáltató által küldött visszaigazolások tartalmazzák. Az összevonásra vonatkozó kérés beérkezését követően a Szolgáltató elektronikus levélben jelzi, hogy van-e még lehetőség a rendelések összevonására.
7.3. A vásárlási limit bruttó 7.000,- Forint. A kiszállítás díját a Szolgáltató magára vállalja.
7.4. A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.
7.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a  díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet
el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.
7.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybevételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak az Ügyfél javára térhet el.


8. Elállás joga, módja, következményei


8.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében az Ügyfél a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási jogát a rendelés kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az 5.1 pont szerinti visszaigazolást, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a rendelés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az 5.1 pont szerinti visszaigazolás kézhezvételére a rendelés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig az Ügyfél akkor is elállhat, ha a rendelés kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított tizenkét hónapból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra. Elállási jogát az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött nyilatkozattal és azzal egyidejűleg a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő visszaküldésével gyakorolhatja.
8.2. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által a rendelésért kifizetett összeget a rendelés 8.4. pontban rögzítetteknek megfelelő kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél részére visszafizetendő összegből Szolgáltató jogosult az ésszerű adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani. Az összeg visszatérítése az Ügyfél által megadott bankszámlára történő utalással vagy postai úton történik. Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
8.3. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél a rendelést postai úton vagy futárszolgálattal vagy személyesen juttathatja vissza a Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a rendelés visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a visszaküldés költségeit a Szolgáltató nem vállalja át.

Visszaküldés címe: Juhász László Egyéni Vállalkozó, 6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. Nyitvatartási idő: munkanapokon 7:00-14:00.

A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29§(1) bekezdés „e” pontjában meghatározottak esetén: „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”
8.4. Az elállási jog gyakorlása estén az Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

9. Garancia, szavatosság


9.1. A Webáruházban forgalmazott termékekre a Szolgáltató a termékeken jelzett időpontig szavatosságot vállal – feltétele a megfelelő tárolás, rendeltetésszerű használat.
9.2. A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelőség esetén az Ügyfél megtagadhatja a termék(ek) átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.
9.3. Amennyiben a termék(ek) átvételét követően, de nyolc munkanapon belül derül ki, hogy a termék vagy egy része nem megfelelő minőségű, úgy az Ügyfél kérheti a hibás termék kicserélését. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol a termékek leírásában erre a Szolgáltató figyelmeztet. A csere iránti igényét az Ügyfélnek elektronikus levélben kell jeleznie a Szolgáltató felé. Az ilyen jellegű csere az Ügyfél számára semmilyen többletköltséggel nem jár. Kivételt képez ez alól a hibás termék visszajuttatása Szolgáltatóhoz. Ennek a költsége az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


10. Jogérvényesítési lehetőségek


10.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon: 7.00-14.00
Telefon: +36 / 76 550-504 ; +36 / 76 550-505
Telefax: +36 / 76 351-613
Internet cím: www.cukk.hu
E-mail: info@cukk.hu


Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A panaszokat a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi e-mail-ben.
10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi  jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.


A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


11. Vegyes rendelkezések
11.1. A Szolgáltató által működtetett Weboldal és Webáruház használata során az Ügyfél felelőssége saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért a Szolgáltató semmilyen formában nem felelős.
11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon való megjelenéssel válnak hatályossá. Amennyiben a módosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételektől.
11.3. Jelen Általános szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 5. törvény és az egyéb vonatkozó  jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukból fakadó esetleges vitáik során elsődlegesen békésen kívánnak eljárni. Békés úton nem rendezhető viták esetére Felek kikötik a Budapesti, illetve ennek hatásköri hiánya esetén a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.